dəniz

dəniz
is.
1. Yer kürəsinin acı-duzlu su ilə örtülü olan və az-çox quru ilə əhatə olunmuş böyük sahəsi, okeanın bir hissəsi; dərya. Qara dəniz. Xəzər dənizi. – Dəniz okeanların az-çox təcrid edilmiş hissələridir ki, bunların özlərinin xüsusi rejimi vardır. «Ümumi fiziki coğrafiya». // Acı-şor suyu olan çox böyük göl. Aral dənizi. – Dənizdə tufan qalxır. Xəzərin ağ köpüklü çılğın dalğaları sahili gəmirirdi. M. Hüs.. // Yer üzündəki okean və dənizlərin məcmusu. Dənizlə Amerikaya getmək. // Süni surətdə düzəldilmiş çox böyük sututar. Mingəçevir dənizi. – Xəritədə Azərbaycan düzlərini sulamaq üçün bu dənizdən çəkilən kanalların şəbəkəsi görünürdü. Ə. S.. Dəniz nəqliyyatı – dənizlərdə işləyən nəqliyyat vasitələri (gəmilər və s.).
2. məc. Təşbehlərdə, müqayisələrdə çoxluq, nəhayətsizlik, intəhasızlıq bildirir. Xəyalımız üzəydi sövda dənizlərində; Ləpələr üzərində. M. Müş.. Tərlan izdihama yaxınlaşdıqca, elə bil onun qarşısında böyük bir insan dənizi dalğalanırdı. M. Hüs..
◊ Dəniz tutmaq – gəminin yırğalanması nəticəsində ürəkbulanması və başağrısı şəklində təzahür edən xəstəlik halı. Dənizdə balıq sövdası – ortada mövcud olmayan qeyri-real bir şey haqqında söhbət aparma. Dənizdə balıq sövdası olmaz. (Ata. sözü). Dənizdə bir damcı – müqayisəedilməz dərəcədə az, çox cüzi bir şey haqqında.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

 • niz — nȋz m <N mn nízovi> DEFINICIJA 1. biseri, zrna i sl. nanizani na nit; niska 2. više osoba, predmeta ili pojava jedan pored drugoga ili jedan za drugim [niz ljudi; aritmetički niz; niz godina; to se vidi u nizu primjera = u više primjera] 3 …   Hrvatski jezični portal

 • niż — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. u; lm D. ów {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} nizina obejmująca duże obszary powierzchni Ziemi : {{/stl 7}}{{stl 10}}Fauna i flora niżu. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • niż — demograficzny a) «osoby urodzone w okresie spadku urodzin»: Niedostatek sal lekcyjnych rozwiąże się częściowo sam, gdy średnie szkoły obejmie niż demograficzny (...). SN 16/11/1998. b) «okres, w którym urodziło się procentowo mniej dzieci niż w… …   Słownik frazeologiczny

 • niz — nȉz prij. (s A) DEFINICIJA 1. izražava kretanje od više točke prema nižoj [niz ulicu] 2. u odnosu na ono što znači riječ u akuzativu [ruke niz tijelo] ETIMOLOGIJA v. niz …   Hrvatski jezični portal

 • nîz — m 〈N mn nízovi〉 1. {{001f}}biseri, zrna i sl. nanizani na nit; niska, niza 2. {{001f}}više osoba, predmeta ili pojava jedan pored drugoga ili jedan za drugim [∼ ljudi; aritmetički ∼; ∼ godina; to se vidi u ∼u primjera = u više primjera] 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • nizələmə — «Nizələmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • niz-do- —     niz do     Deutsche Übersetzung: “Nest”     See also: see under sed …   Proto-Indo-European etymological dictionary

 • niż — I «spójnik oznaczający różnicę stopnia nasilenia porównywanych ze sobą określeń, cech, stanów, czynności; używany w związkach z przymiotnikami i przysłówkami w stopniu wyższym oraz z innymi wyrazami oznaczającymi porównywanie, wybór (takimi jak:… …   Słownik języka polskiego

 • niz — can·niz·za·ro; col·o·niz·er; cte·niz·i·dae; gal·va·niz·er; ge·lat·i·niz·er; har·mo·niz·able; har·mo·niz·er; ho·mog·e·niz·er; leib·niz·ian·ism; mech·a·niz·er; or·ga·niz·able; or·ga·niz·er; pep·to·niz·ation; pol·li·niz·er; qui·niz·a·rin;… …   English syllables

 • Niz-r — MC Niz R Mc Niz R Mc Niz R Background information Birth name Nizar M.Samarrai Born January 20, 1988 Genres Arabic Hip Hop …   Wikipedia

 • níz — a m (ȋ) navadno z rodilnikom 1. drobni predmeti, nabrani na vrvici, žici: niz biserov, jagod; čez prsi ji je visel niz zlatnikov 2. knjiž. vrsta, linija: nepretrgan niz utrdb nad reko / niz otokov // skupina, enota: stavek je niz besed; drugi… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”